top of page

Behandelingen

Articulatiestoornissen

Articulatiestoornissen zijn problemen met het uitspreken van bepaalde klanken en kunnen dus op alle leeftijden voorkomen

De meest voorkomende spraakstoornissen zijn

Rotacisme (r) en Sigmatisme (s). 

Spraakstoornissen voor 1 klank vallen meestal onder de aanvullende verzekering voor terugbetaling. U vindt meer info hierover onder Prijs

Taalstoornissen

Taalstoornissen komen vooral bij kleuters en jonge lagere schoolkinderen voor. Vanaf 4 jaar kunnen we kleuter testen en behandelen voor taalproblemen. Dit doen we bij voorkeur op school of tijdens de schooluren. Onze filosofie is dat we kleutertjes graag laten op adem komen na de schooluren, intensieve logopedische behandeling zou de nodige "play-time' van de kindjes verstoren.

Een taalstoornis kan voorkomen op verschillende niveaus van taal:

- Auditieve functies (woordherkenning, auditieve discriminatie, auditieve synthese)

- Semantiek (woordenschat, zowel begrip als productie)

- Morfologie (vervoeging van werkwoorden, meervouden, verkleinwoorden,....)

- Syntax (zinsbouw)Leerstoornissen

Leerstoornissen kunnen we onderverdelen in- Voorwaarden tot het basisonderwijs, hieronder vinden we alle begrippen die gekend horen te  zijn om een vlotte overgang naar het 1e leerjaar te maken.- Spellingsproblemen: alle moeilijkheden met de spellingsregels, onthoudwoorden, werkwoorden........ Hardnekkige problemen die blijvend voorkomen kunnen later resulteren in dysorthografie- Leesproblemen:  vertraagde leesontwikkeling volgens de AVI-niveaus. Onder Links kan u de normen vinden voor het behalen van de AVI-niveaus. Hardnekkige problemen die blijvend voorkomen kunnen later resulteren in dyslexie

Problemen met spelling en lezen komen vaak samen voor. - Rekenproblemen: moeilijkheden bij rekenen. Aangezien rekenen/wiskunde een groot pallet heeft, kunnen problemen op vele onderdelen voorkomen. Hardnekkige problemen die blijvend voorkomen kunnen later resulteren in dyscalculie.Neurologische stoornissen

 Aanmeldingen

Aanmeldingen gebeuren meestal via doorverwijzing, dit kan door verschillende instanties: school, dokter, CLB, ziekenhuis,....

 U hebt vrije keuze van de logopediste waar u wilt starten. Doorverwijzende instanties kunnen soms onvolledige of onjuiste lijsten bezitten en mogen uw keuze niet beïnvloeden.  

Het onderzoek bestaat uit:

- een intakegesprek (+/- 30 minuten), dit is een vraaggesprek ivm het probleem en waar u de nodige uitleg krijgt hoe logopedie werkt. Hierbij ontvangt u ook een voorschrift voor logopedie waar een gespecialiseerd arts zijn toestemming voor geeft.

- test, deze duurt nooit langer dan 1 uur op dezelfde dag.U kan zich hieronder aanmelden of ons contacteren voor meer info 

  

 

Neurologische stoornissen kunnen we omschrijven als een probleem in de hersenen. Dit kan aangeboren zijn maar ook na trauma, zoals bvb. een hersenbloeding, trombose, enzovoort.

In onze praktijk behandelen we meestal mensen die na een trauma een spraakprobleem hebben. 

Afasie

Verbale apraxie

Dysarthrie 

 

Stemstoornissen

Stemstoornissen zijn veelal heesheid door stembandknobbels, verkeerd stemgebruik of stemmisbruik​. 

Myofunctionele stoornissen

Met deze term omschrijven we alle 'afwijkende' mondgewoonten zoals; infantiel slikken, habitueel mondademen, duimzuigen, tongpersen, speengebruik....

Deze gewoonten kunnen afwijkende stand van de tanden veroorzaken.

 

 

Gehoorstoornissen

Taal-articulatie-leer problemen ten gevolge van gehoorproblemen worden op maat behandeld. 

 

 

 

Psychomotoriek 

Hierbij worden fijne- en schrijfmotorische vaardigheden behandeld.

Deze sessies worden begeleid door ergotherapeute Céline De Pré

Bijles

Dit onderdeel valt niet onder de terugbetaling. Er is een ander tarief.

Heeft u kind hulp nodig bij het verwerken van leerstof, nood aan extra uitleg, ondersteuning dan helpen wij graag.

Mimetherapie

Mimetherapie is een behandelmethode, gericht op het optimaal herstel varestverschijnselen na een perifere aangezichtsverlamming (facialis paralyse). De patiënt leert hierbij controle te krijgen over de bewegingen van de aangezichtsspieren tijdens gelaatsuitdrukkingen, praten, eten en drinken.

Stotteren

Stotteren + broddelen is een probleem met de vloeiendheid in het spreken. 

Wij werken volgens de BLS methode van Gert Reunes. 

 

 


Als logopediste werken wij multidisciplinair samen met andere zorgverleners van elke aard, hierbij hebben wij steeds het oog op de beste zorg voor de patiënt 
bottom of page