Tarieven vanaf 1 mei 2022

Therapie 30 min: €33,40 

Therapie 60 min: €67,07

Onderzoek: €205 

Het remgeld (aandeel ten rekening van de patiënt) is ongeveer 10,50 per half uur voor therapie en €74 voor het onderzoek. 

Mensen met verhoogde tegemoetkoming hebben recht om meer tussenkomst van de mutualiteit

Er zijn 2 soorten van terugbetaling:
- reguliere terugbetaling
- aanvullende verzekering

 

 

 

Reguliere terugbetaling

Aanvullende verzekering

Extra tussenkomst

U voldoet aan de criteria voor een terugbetaling van 75% Taalstoornissen: 

-IQ > /= 86

-taaltest onderdeel < percentiel 3

- gehoortest met verlies < 40dB

Leerstoornissen:

- meer dan 1 jaar achterstand 7 - 9 jaar

- meer dan 2 jaar achterstand 10- 14 jaarStemstoornissen:

- organisch letsel onder de vorm van stembandknobbelsNeurologische stoornissen

- afasie

- dysarthrieDeze terugbetalingen lopen voor 1 jaar en kunnen tot 2 jaar verlengd worden

U valt buiten de reguliere verzekering

De tussenkomst voor aanvullende verzekering geeft u een vergoeding, deze is per mutualiteit verschillend, alsook het aantal beurten waar u recht op hebt. Vaak vindt u op de website uw mutualiteit deze tussenkomst terug.

 CM Midden Vlaanderen:

€10    voor 40 sessies tot en met 18 jaar boven 18 jaar 10 sessiesBond Moyson:

€10  voor max. 100 sessiesLiberale mutualiteit:

€8,50 maximaal 100 sessiesPartena en OZ

€6,50 maximaal 154 sessies per 5 jaar  

 Sommige mutualiteiten betalen tot 90% van de honoraria terug wanneer u bvb. in omnium verzekering bent.Alleenstaande ouders kunnen vaak ook beroep doen op extra voordelen via de mutualiteit.Sommige werkgevers springen ook bij in de tussenkomst voor logopedie.Voor deze extra tussenkomsten neemt u makkelijkst contact op met uw mutualiteit of werkgever.