Er zijn 2 soorten van terugbetaling:
- reguliere terugbetaling
- aanvullende verzekering

 

 

 

Reguliere terugbetaling

Aanvullende verzekering

Extra tussenkomst

U voldoet aan de criteria voor een terugbetaling van 75% 



Taalstoornissen: 

-IQ > /= 86

-taaltest onderdeel < percentiel 3

- gehoortest met verlies < 40dB

Leerstoornissen:

- meer dan 1 jaar achterstand 7 - 9 jaar

- meer dan 2 jaar achterstand 10- 14 jaar



Stemstoornissen:

- organisch letsel onder de vorm van stembandknobbels



Neurologische stoornissen

- afasie

- dysarthrie



Deze terugbetalingen lopen voor 1 jaar en kunnen tot 2 jaar verlengd worden

U valt buiten de reguliere verzekering

De tussenkomst voor aanvullende verzekering geeft u een vergoeding, deze is per mutualiteit verschillend, alsook het aantal beurten waar u recht op hebt. Vaak vindt u op de website uw mutualiteit deze tussenkomst terug.

 



CM Midden Vlaanderen:

€10    voor 40 sessies tot en met 18 jaar boven 18 jaar 10 sessies



Bond Moyson:

€10  voor max. 100 sessies



Liberale mutualiteit:

€8,50 maximaal 100 sessies



Partena en OZ

€6,50 maximaal 154 sessies per 5 jaar



 



 

 Sommige mutualiteiten betalen tot 90% van de honoraria terug wanneer u bvb. in omnium verzekering bent.



Alleenstaande ouders kunnen vaak ook beroep doen op extra voordelen via de mutualiteit.



Sommige werkgevers springen ook bij in de tussenkomst voor logopedie.



Voor deze extra tussenkomsten neemt u makkelijkst contact op met uw mutualiteit of werkgever.



Copyright 2013 Hi-Line-design. No animals  nor children were harmed in the making of this website.