top of page

Tarieven vanaf 1 januari 2023

Therapie 30 min: €36,19                              terugbetaling: €25,36

Therapie 60 min: €72,59                              terugbetaling: €50,98

Onderzoek (bilan): €219,15                        terugbetaling: €145               

 

Deze tarieven zijn niet wettelijk vastgelegd door het RIZIV. Aangezien tot op heden een conventie uitblijft, zijn wij genoodzaakt om de tarieven te volgen die die onze beroepsvereniging heeft aangereikt. 

Mensen met verhoogde tegemoetkoming hebben recht om meer tussenkomst van de mutualiteit en andere tarieven

Er zijn 2 soorten van terugbetaling:
- reguliere terugbetaling
- aanvullende verzekering

 

 

 

Reguliere terugbetaling

Aanvullende verzekering

Extra tussenkomst

U voldoet aan de criteria voor een terugbetaling van



Taalstoornissen: 

-IQ > /= 86

-taaltest onderdeel < percentiel 3

- gehoortest met verlies < 40dB

Leerstoornissen:

- meer dan 1 jaar achterstand 7 - 9 jaar

- meer dan 2 jaar achterstand 10- 14 jaar



 

 

Stemstoornissen:

- organisch letsel onder de vorm van stembandknobbels



Neurologische stoornissen

- afasie

- dysarthrie



Deze terugbetalingen lopen voor 1 jaar en kunnen tot 2 jaar verlengd worden

U valt buiten de reguliere verzekering

De tussenkomst voor aanvullende verzekering geeft u een vergoeding, deze is per mutualiteit verschillend, alsook het aantal beurten waar u recht op hebt. Vaak vindt u op de website uw mutualiteit deze tussenkomst terug.

 



CM Midden Vlaanderen:

€10    voor 40 sessies tot en met 18 jaar boven 18 jaar 10 sessies



Bond Moyson:

€10  voor max. 100 sessies



Liberale mutualiteit:

€8,50 maximaal 100 sessies



Partena en OZ

€6,50 maximaal 154 sessies per 5 jaar



 



 

 Sommige mutualiteiten betalen tot 90% van de honoraria terug wanneer u bvb. in omnium verzekering bent.



Alleenstaande ouders kunnen vaak ook beroep doen op extra voordelen via de mutualiteit.



Sommige werkgevers springen ook bij in de tussenkomst voor logopedie.



Voor deze extra tussenkomsten neemt u makkelijkst contact op met uw mutualiteit of werkgever.



bottom of page